Daily Archives: 17/12/2011

Thơ: “Cương” (Trương Thoại Hồng)

tặng vợ chồng Hùng nhân chuyến du lịch Việt Nam lần thứ hai. Cá không ăn muối cá ươn Hùng gặp A Múi đố cương đường nào ! Một hôm gặp bé chân cao Anh Hùng xấn tới tính chào … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phiếm, Tản Mạn | Bình luận về bài viết này