Daily Archives: 29/01/2012

Người Quảng yêu Giọng Quảng (Hùng Nam cực)

Với chiều cao khoảng một thước sáu thêm cái tính lè phè thì thầy giáo Đỗ An trông hình như hơi thấp, thầy tuy không đẹp trai như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhưng thầy cũng không phải thuộc hạng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phiếm, Tản Mạn | Bình luận về bài viết này