Daily Archives: 30/01/2012

Bạn bè như bóng nắng (Hà Thủy)

Từ tuổi năm mươi bạn bè bắt đầu thưa dần, ở xứ người càng thảm, hiếm hoi như lá cuối Thu, gom lại không đầy một nắm, lâu lâu lại rơi rớt vài đứa, có khi rơi rớt tự nhiên, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bạn Bè, Phiếm, Tản Mạn | Bình luận về bài viết này