Daily Archives: 01/02/2012

Họp Mặt Đầu Năm (Trần Văn Tân)

Vài cảm nhận về buổi liên hoan họp mặt đầu năm Nhâm Thìn của cựu học sinh PCT khóa 66-73

Đăng tải tại Bạn Bè | Bình luận về bài viết này