Daily Archives: 10/02/2012

Canh dưa hường (Nguyễn Tấn Mừng)

Cứ vào độ tháng tư, tháng năm tiết trời oi bức, thì ở Quảng Nam tôi lại có thứ quả đặc trưng riêng, đó là quả dưa hường, quả chỉ lớn hơn quả banh trẻ nhỏ, vỏ xanh dù có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ký Ức | Bình luận về bài viết này