Daily Archives: 13/02/2012

Thơ: Đồng cảm với Ông Đồn Lớp (Trương Thoại Hồng)

Hoan hô Ba Đại trưởng đồn Lý tình biện giải hùng hồn quá ta! Lần đầu trưởng lớp phải ra Mặt để hóa giải bức tà thư kia! Đồn lớp phán rõ rồi kìa : (Thư) Nặc danh – tham … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bạn Bè, Văn Thơ | Bình luận về bài viết này