Daily Archives: 15/02/2012

Người Việt Nam ai cũng có bí danh (Hùng Nam cực)

Ngày còn ở trong nước và lúc còn đi học ở đại học sư phạm Sài Gòn thì trong tờ khai lý lịch cá nhân của mỗi sinh viên luôn luôn có câu hỏi về bí danh, chẳng hạn như … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phiếm, Tản Mạn | Bình luận về bài viết này