Daily Archives: 29/02/2012

Phiếm đàm: “gia vị” chửi (Trần Văn Tân)

Cô bạn dễ thương nói với tôi: “Cẩm nang cuộc sống trên blog thiệt hay! Nếu mình thực hành được trong đời, chắc là thành Thánh sống. Nhưng khi có người chửi mình, nói hành nói tỏi mình đủ điều … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phiếm, Tản Mạn | Bình luận về bài viết này