Daily Archives: 29/03/2012

Gió heo may đã về… (Trần Văn Tân)

“Gió heo may đã về…” là câu hát mà bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc mượn làm tựa cuốn sách tư vấn sức khỏe cho lứa tuổi chớm già, khoảng 45-55 tuổi mà bác Ngọc còn gọi một từ láy là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phiếm, Tản Mạn | Bình luận về bài viết này