Daily Archives: 06/04/2012

Thơ: Lời của trái tim khô (Diệp Văn Tào)

Sáu mươi năm, tuổi đời đâu còn trẻ. Đã hết rồi, đã bỏ hết cuộc vui, Đã ôm trọn, một kiếp người dâu bể, Đã buông xuôi, mà đợi Chúa gọi về. Bỗng. Em chợt đến, như mây mùa hạ. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn Thơ | Bình luận về bài viết này