Daily Archives: 09/04/2012

Thơ: Tiễn Bạn (Trương Thoại Hồng)

(Kính dâng hương hồn bạn TRẦN DUY PHÚ) Biết là “một cõi đi về” Nhưng sao thấy quá tái tê phận người! Sáu mươi năm, mấy bận cười? Trời cao còn nỡ hái tươi gieo sầu!

Đăng tải tại Bạn Bè | Bình luận về bài viết này