Daily Archives: 17/04/2012

Một lần gặp gỡ (Trương Thoại Hồng)

(Xin thưa trước là bài viết này chỉ có ý trêu vui, bạn nào xét thấy rằng mình có tính tự ái cao vượt chuẩn thì không nên đọc, mà nếu lỡ có đọc thì xin hai chữ Đặng Xá, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bạn Bè | Bình luận về bài viết này