Daily Archives: 31.05.2012

email của Đào Hữu Quốc

Email của Đào Hữu Quốc Hello cư dân Blog Mới vừa nhận được mail của Đào Hữu Quốc. Qua đó Quốc gởi 2 tấm hình chụp chung giữa Lâm Hồng Quang, Đào Hữu Quốc, Đỗ Phương Dung (vợ Đào Hữu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bạn Bè | Bạn nghĩ gì về bài viết này?