Daily Archives: 13/06/2012

Một người bạn vừa ra đi: Phạm Tình (Trần Hoa)

Lời người viết: Người tôi muốn viết, muốn nói là Phạm Văn Tình, một cựu học sinh trường trung học Phan Châu Trinh, Đà Nẵng niên khóa 1965-1972, một thành viên của nhóm 6572, và là một thành viên Ban … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bạn Bè | Bình luận về bài viết này