Daily Archives: 14/06/2012

Bạn tôi, Mai Văn Chung – P. 2/4 (Trần Hoa)

Bạn tôi – Mai Chung (2/4) – 31.03.2011 Bài đã đăng ở Blog cũ ngày 31.03.2011 với tựa BẠN TÔI – MAI CHUNG (2) Vừa qua viết đến Mai Văn Chung tôi chỉ đề cập đến những kỷ niệm, chuyện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bạn Bè | Bình luận về bài viết này

Bạn tôi, Mai Văn Chung – P. 1/4 (Trần Hoa)

Bạn tôi – Mai Chung (1/4) – 29.03.2011 Bài đã đăng ở Blog cũ ngày 29.03.2011 với tựa BẠN TÔI, MAI VĂN CHUNG (1) (Đáng lý ra bài viết đã được viết và gởi lên Blog trước khi có những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bạn Bè | Bình luận về bài viết này

Viết cho Mai Văn Chung (Mai-cồ) (Trần Hoa)

Viết cho hai người bạn (2) Lần này xin được viết về Mai Văn Chung hay Mai-cồ… Hình chụp chung với Mai Chung tại phi trường Tân Sơn Nhất trước khi Chung vào phi cơ. Về người bạn này đối … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bạn Bè | Bình luận về bài viết này

Viết cho Ngô Văn Phước (Trần Hoa)

Viết cho hai người bạn (1) Lần này xin được viết trước về Ngô Văn Phước (Hình chụp tại phòng khách của gia đình Phước) Được tin đứa em đột ngột ra đi, tôi đã quay về Đà Nẵng. Thời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bạn Bè | Bình luận về bài viết này