Daily Archives: 17/06/2012

Bạn tôi, Mai Văn Chung – P. 4/4 (Trần Hoa)

Bài đã đăng Blog cũ ngày 02.04.2011 với tựa MAI VĂN CHUNG – BẠN TÔI (3+4 ) Lần này chỉ xin ngắn gọn qua bài thơ của Nguyệt Thanh mà MChung phỏng tác, hòa âm. Nguyên tác bài thơ xin … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bạn Bè | Bình luận về bài viết này

Bạn tôi, Mai Văn Chung – P. 3/4 (Trần Hoa)

Bài đã đăng Blog cũ ngày 02.04.2011 với tựa MAI VĂN CHUNG – BẠN TÔI (3+4 ) Đã qua 2 bài viết về Bạn Tôi – Mai Văn Chung tôi chỉ mới đề cập đến cá nhân, nghĩa tình cùng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bạn Bè | Bình luận về bài viết này