Daily Archives: 12/07/2012

Chút tình cuối gởi bạn Ngô Văn Phước (Trần Hoa)

Hình chụp vào đầu tháng 7.2012 (Vài hàng viết vội cho một người bạn vừa lìa đời) Khóc thương khi bạn ra đi Làm sao nói được những lời muốn trao Ra đi bạn đã ra đi Biết bao tình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bạn Bè | Bình luận về bài viết này