Daily Archives: 16/07/2012

Bạn bè… chút dư âm – P. 2/2 (Trần Hoa)

Lời thưa: Bài viết được chia làm 2 phần để dễ đăng vào Blog và cư dân Blog, bạn đọc không thấy nhàm chán vì ”DÀI”. Cám ơn. Xin đọc bài 1  – Các bạn ”còn” dù xa hay gần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bạn Bè | Bình luận về bài viết này

Bạn bè… chút dư âm – P. 1/2 (Trần Hoa)

Lời thưa: Bài viết được chia làm 2 phần để dễ đăng vào Blog và cư dân Blog, bạn đọc không thấy nhàm chán vì ”DÀI”. Cám ơn. Phần 1: Các bạn ”còn” dù xa hay gần hoặc cả trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bạn Bè | Bình luận về bài viết này