Daily Archives: 19/07/2012

Lễ Tri Ân… một chút dư âm – P. 2/2 (Hoa Bắc cực)

Chút ân nghĩa với Thầy Cô … Công ơn thầy cô tự núi cao biển sâu Thay cho mẹ cha dìu dắt em ngày tháng qua Mai sau dù xa trường dấu yêu ngày xưa Công ơn thầy cô nguyện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Cô | Bình luận về bài viết này

Lễ Tri Ân … một chút dư âm – P. 1/2 (Hoa Bắc cực)

Chút tình… Thầy Trò một thuở Lời thưa trước: Bài viết có trích đăng một số đoạn, bài của một số bạn và hy vọng dù gì đi nữa cũng sẽ không bị trách cứ. Thành thật cám ơn. Có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thầy Cô | Bình luận về bài viết này