Daily Archives: 09/09/2012

Trường Cũ – Bạn Xưa (Nguyễn Hữu Hùng)

Thấy người hoạn nạn thì thương Thấy thằng Su Thúi ta càng trông nom Hắn ta già yếu ốm mòn Thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đỡ đần Trời nào phụ kẻ có nhân Người mà có đức, muôn phần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ký Ức | Bình luận về bài viết này

Thơ: Cố nhân ơi (Diệp Văn Tào)

Tìm trong sương khói thời gian dấu Hình bóng người xưa phủ nhạt nhoà. Chợt thấy lòng mình xa xót quá! Thương người con gái chốn phong ba. Một ngày, tôi giã từ gió cát, Là mất nhau rồi, cố … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn Thơ | Bình luận về bài viết này

Biết nói gì đây!? (Trương Hoàng Phong)

Mấy hôm nay ngủ không yên giấc, cứ thao thức bồi hồi về cuộc gặp không ngờ. Gần bốn mươi năm không một tin tức gì về trường lớp bạn bè cũ của một thời Phan Châu Trinh Đà Nẵng. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bạn Bè | Bình luận về bài viết này