Daily Archives: 22/09/2012

Thơ: Em đi rồi … (Song Như) và phản hồi các bài thơ của Diệp Văn Tào

Bbt. Một số bài thơ của Diệp Viễn Du, Diệp Văn Tào… như: “Xa cách” (01.06.2012), Lời của trái tim khô (06.04.2012), Tình già xót xa (02.07.2012), Cô nhân ơi (09.09.2012)… Đã được một tác giả bút hiệu Song Như … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn Thơ | 2 bình luận

Thơ: Mưa tháng bảy (Diệp Văn Tào)

Bbt. Bài THƠ của anh Sáu Tào – Nhận và Post nhưng vì phải chờ TTHồng post đường link bài nhạc mà Hồng muốn đi cùng với bài thơ nhưng : “Nhờ Hoa post bài thơ của anh Sáu Tào … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn Thơ | Bình luận về bài viết này