Daily Archives: 26/10/2012

Thơ: Đã thấy thu về (Trần Hoan Trinh)

Bbt. Thu đã đến, đọc một bài thơ hay về Thu của Thầy Trần Đại Tăng Đã thấy thu về trong mắt em Đã nghe gió buốt thoảng qua thềm Đã nghe se lạnh trong chăn ấm Và tiếng mưa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn Thơ | Bình luận về bài viết này