Daily Archives: 28/10/2012

Thăm Bạn ở Hoa Kỳ (Kỳ 2, 2/2) (Trần Hoa)

Phần II. Gặp Bê (Trân) và gia đình Huỳnh Thông Huỳnh Thông là một người bạn cùng nhóm chúng tôi ngay từ những ngày đầu bước vào trường Phan Châu Trinh. Phòng học là căn đầu trong dãy nằm ngang … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bạn Bè | Bình luận về bài viết này

Thăm Bạn ở Hoa Kỳ (Kỳ 2, 1/2) (Trần Hoa)

Lời người viết: Đến Hoa Kỳ, ước muốn gặp bạn bè tại Cali có nhiều người, nhưng thời gian không cho phép, nên chỉ gặp được một vài người. Xin được ghi lại để vẫn thấy còn nhớ bạn… cho … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bạn Bè | Bình luận về bài viết này