Daily Archives: 10/11/2012

Âm Nhạc: Ca sĩ và các bài hát giọng Quảng (2/2) (Ngọc Nhân)

Qua bài Ca sĩ và các bài hát giọng Quảng (1), tôi đã hé lộ cho mọi người biết người hát nhạc bolero giọng Quảng phát tán trên YouTube là Nữ Ca sĩ Ánh Tuyết. Nhưng ca sĩ Ánh Tuyết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Âm Nhạc | Bình luận về bài viết này