Daily Archives: 06/12/2012

Âm Nhạc: Giăng Mưa (Thơ: Nguyễn Mạnh Viên Mãn. Nhạc: Thoại Hồng)

Nhận được một nhạc phẩm mới của Trương Thoại Hồng có tựa GIĂNG MƯA phổ thơ của Nguyễn Mạnh Viên Mãn, viết về Huế thân thương, mà một người bạn thi hữu với Thoại Hồng đã nhận xét: ”Nhạc Hồng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Âm Nhạc | Bình luận về bài viết này