Daily Archives: 29/01/2013

Thơ: Còn nhau xin hãy thương nhau và Tạ ơn đời (Hoa Văn) (st-net)

BBT. Cuối năm mail từ xa gởi đến rất nhiều. Quen có mà không quen cũng có (vì được chuyển tiếp)… Trong số các mail này có rất nhiều câu chuyện, lời thơ xúc cảm, đồng tình… Thử gặn lọc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đời Sống, Xã Hội | Bình luận về bài viết này