Daily Archives: 08/02/2013

Thơ: Tiên Ông trên trần thế (Diệp Văn Tào)

Xin chia sẻ nỗi lòng với những phụ nữ đồng cảnh ngộ Vì đã có đấng phu quân thích đi mây về gió Nhưng đừng vội nói chia lìa, đừng vội nói từ hôn. Biết đâu trong căn chòi rách … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn Thơ | Bình luận về bài viết này