Daily Archives: 10/02/2013

Thơ Xuân: Hoa Văn và Trần Hoan Trinh (st-net)

BBT: Xuân về, Xuân đến… Xin trích đăng 2  bài thơ: 1. Tạ ơn đời (Hoa Văn) 2. Xuân muộn (Trần Hoan Trinh)

Đăng tải tại Văn Thơ, Xuân | Bình luận về bài viết này

Thơ Xuân: Lê Vinh và Hoa Văn (st-net)

BBT: Xuân về, Xuân đến… Xin trích đăng 2  bài thơ: 1. Uống rượu một mình (Lê Vinh) 2. Mừng Xuân với chén rượu đời (Hoa Văn) Uống rượu một mình (Lê Vinh) Dẫu thấy một mình ta uống rượu Đừng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn Thơ, Xuân | Bình luận về bài viết này

Tản mạn Cuối Năm Đầu Năm (Hoa Bắc cực)

Trời Na Uy lúc này lạnh nhiều cái lạnh liên tục, dài ngày… nhiệt độ trung bình cứ vào khoảng từ 15- 20 độ âm. Mà cái lạnh này đâu phải mới có đâu mà đã từ từ lâu lắm… … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đời Sống, Xã Hội | Bình luận về bài viết này