Daily Archives: 25/03/2013

Thu phai (Thanh Thuỷ)

“Người đâu mất người, đời tôi ngốc dại tự làm khô héo tôi đây….”. Biết là thế nhưng mấy ai vứt bỏ được trong ký ức, cũng là cái duyên cái nợ, rồi có những lúc mình cảm thấy đó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn Thơ | Bình luận về bài viết này