Daily Archives: 20/04/2013

Chuyện suy ngẫm: Bác sĩ Richard Teo – P. 3/3 (Hoa Bắc cực)

Để tưởng nhớ về em tôi và cho những người bạn đã khuất của tôi. “khi chúng ta biết cái chết như thế nào thì khi đó chúng ta mới học điều là cần phải sống như thế nào”. Bs. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đời Sống, Xã Hội | Bình luận về bài viết này

Chuyện suy ngẫm: Bác sĩ Richard Teo – P. 2/3 (Hoa Bắc cực)

Để tưởng nhớ về em tôi và cho những người bạn đã khuất của tôi. Phần 2/3 Như vậy tôi đã đạt đến đỉnh cao cuộc sống mà tôi nghĩ tôi đã có được mọi thứ… cho cuộc sống của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đời Sống, Xã Hội | Bình luận về bài viết này

Chuyện suy ngẫm: Bác sĩ Richard Teo – P. 1/3 (Hoa Bắc cực)

Để tưởng nhớ về em tôi và cho những người bạn đã khuất của tôi. Lời người dịch: Richard Teo tên đầy đủ là Richard Teo Keng Siang, là người Tân Gia Ba (Singapore) gốc Trung Hoa. Ông tốt nghiệp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đời Sống, Xã Hội | Bình luận về bài viết này