Daily Archives: 30/05/2013

Thơ: Riêng một góc Trời ơi! (Diệp Văn Tào)

Nhìn Trời, nhìn Đất nhìn cậy cối Nhìn xem phú quý tựa thế bào? Người khôn nào đến nơi cô tịch!? Nên chỉ mình Ta biết Ta giàu Sáng sớm ăn cơm cho chắc bụng Ra vườn cuốc đất, khỏi thể … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn Thơ | Bình luận về bài viết này