Daily Archives: 28/08/2013

Thơ: Sóng và Bờ (Diệp Viễn Du)

Ngọn sóng biển cứ cao, cứ dạt dào, Anh là bờ bằng bê tông cốt sắt Để anh mãi giữ tình em thật chặt Biển bao la vẫn bên cạnh bờ kè. Nếu em là sóng thần tàn phá Anh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn Thơ | Bình luận về bài viết này