Daily Archives: 20/10/2013

Thơ: Xin nhau một tấm lòng (Diệp Văn Tào)

Xin nhau một tấm lòng Dù lòng còn chút xíu Để níu trái đất này Còn quay với ngày mai. Xin nhau một tấm lòng Dù lòng còn phân nửa Tan hận thù chất chứa Giữ yên trái đất này.

Đăng tải tại Văn Thơ | Bình luận về bài viết này

Lá Thư Đầu Tuần (bbt)

Thưa các bạn CHS nk 6673 Lời đầu tiên là thay mặt bbt xin có lời XIN LỖI CHÂN THÀNH đến tất cả các bạn xa gần, vì sự chậm trễ về bài vở, nội dung của blog. Cùng các … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tức, Thông Báo | Bình luận về bài viết này