Daily Archives: 06/11/2013

Chuyện Vui Ngày Cũ (Hùng Nam cực)

Bbt: Nhận được bài (chuyện) này… Hư Thực ra sao không rõ vì chuyện của gần 50 năm chứ ít sao!!!. Nên nếu có gì thắc mắc, cần hỏi xin liên lạc với Hùng Nam cực. Thân. Trường trung học … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phiếm, Tản Mạn | Bình luận về bài viết này