Daily Archives: 08/11/2013

Thơ: Nhớ (Trương Thoại Hồng)

Cuối tuần nhận được bài thơ của Trương Thoại Hồng, NHỚ… mời quý bạn cùng chia sẻ … Xem hình bài thơ NHỚ được ghép hình… Bấm vào hình để xem lớn hơn (và dễ đọc hơn).. Thân  

Đăng tải tại Văn Thơ | Bình luận về bài viết này