Daily Archives: 14.02.2014

Thơ: Hoài niệm MẸ của Bác Lê Quang Khôi (Hoa Bắc cực)

Bác Lê Quang Khôi là Ba của bạn Lê Quang Chính (Chính móm). Từ xa xưa nhiều quốc gia đã có ngày để tôn vinh Mẹ. Nhưng Ngày Hiền Mẫu hay Ngày của Mẹ mà đa số các quốc gia … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cha Mẹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?