Daily Archives: 22/03/2014

Thơ: Nếu một ngày (Diệp Viễn Du)

BBT: Bài thơ ”Nếu Một Ngày” đã được tác giả gởi trước ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3. Nhưng không biết vì lý do nào đó BLOG không nhận được. Nay tác giả đã gởi lại sau khi nhận mail … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn Thơ | Bình luận về bài viết này