Daily Archives: 12/06/2014

Thơ: Xướng Họa (Thoại Hồng trích từ vnthihuu.net)

BBT. Sau một thời gian im lặng, nay để có chút thay đổi, Thoại Hồng có copy một số bài thơ Đường luật (Xướng-Họa) từ trang vnthihuu.net. Hy vọng bạn bè xa gần cùng hòa chung với Thoại Hồng qua … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn Thơ | 2 bình luận