Daily Archives: 06/08/2014

Âm Nhạc: Hè với Nỗi Buồn Hoa Phượng và Hạ Buồn của Cố Nhạc sĩ Thanh Sơn (Ngọc Nhân)

Lts: Đáng ra bài đã được đăng vào Blog trước hè, nhưng vì một số lý do cá nhân nên chưa kịp đưa lên Blog. Nay tuy hè 2014 đang trên đường khép lại, nhưng cũng xin đưa bài lên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Âm Nhạc | Bình luận về bài viết này