Daily Archives: 20/10/2014

Chia sẻ: trang giấy trắng mỗi ngày… (st-net)

1. Bạn có biết, mỗi ngày trong đời mình đều mở ra một trang giấy trắng … Rồi ngày qua đi khi một trang đã kín … và tôi không còn thay đổi gì được nữa … Lần giở lại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đời Sống, Xã Hội | Bình luận về bài viết này