Monthly Archives: Tháng Mười 2014

Tại sao ta cần BẠN ? (st-net)

Vì bạn là người có thể giúp bạn ở mọi nơi, mọi lúc: – Ở trên để nâng bạn lên khi bạn sắp đuối sức, – Ở dưới để giữ bạn không bị ngã đau, – Ở bên cạnh để … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đời Sống, Xã Hội | Bình luận về bài viết này