Daily Archives: 26/11/2014

Thanksgiving – viết tặng một thằng bạn (Nguyễn Quang Định)

Thân Tặng Gia Đình Hoa Bắc cực và Nhạc Gia. Lời Người Viết: Để thân tặng những người bạn một thời PCT Đà Nẵng, Định sẽ viết tặng 2 thằng bạn mà một thời gắn bó và có nhiều kỷ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bạn Bè | Bình luận về bài viết này