Daily Archives: 28/11/2014

Lá Thư Thanksgiving của người Bố Già (Cao Đắc Vinh)

bbt: Nhân Mùa Lễ Tạ Ơn, xin trích dẫn bài viết ”Lá Thư Thanksgiving Của Người Bố Già” của tác giả Cao Đắc Vinh đăng trên Vietbao.com … như một chia sẻ… *** Lời tác giả: Kính tặng tất cả … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn Thơ, Đời Sống, Xã Hội | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cho Người, Cho Mình (Vĩnh Hảo)

bbt: Nhân Mùa Lễ Tạ Ơn, xin trích dẫn bài viết ”Cho Người, Cho Mình” của tác giả Vĩnh Hảo đăng trên trang mạng Vietbao.com … như một chia sẻ… *** motthoi6673pctdnmotthoi6673pctdn.com   Mùa thu dường như chưa qua mà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn Thơ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạ Ơn – Tri Ân – Thanksgiving (bbt)

Số người di dân sớm nhất từ Anh quốc sang Hòa Lan (Âu châu) rồi lại từ Hòa Lan sang Tân thế giới (Hoa Kỳ ngày nay) trên chiếc tàu May Flower. Tàu đến vùng Plymouth Rock, tiểu bang Massachusetts … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đời Sống, Xã Hội | Bạn nghĩ gì về bài viết này?