Daily Archives: 28/11/2014

Lá Thư Thanksgiving của người Bố Già (Cao Đắc Vinh)

bbt: Nhân Mùa Lễ Tạ Ơn, xin trích dẫn bài viết ”Lá Thư Thanksgiving Của Người Bố Già” của tác giả Cao Đắc Vinh đăng trên Vietbao.com … như một chia sẻ… *** Lời tác giả: Kính tặng tất cả … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn Thơ, Đời Sống, Xã Hội | Bình luận về bài viết này

Cho Người, Cho Mình (Vĩnh Hảo)

bbt: Nhân Mùa Lễ Tạ Ơn, xin trích dẫn bài viết ”Cho Người, Cho Mình” của tác giả Vĩnh Hảo đăng trên trang mạng Vietbao.com … như một chia sẻ… *** motthoi6673pctdnmotthoi6673pctdn.com   Mùa thu dường như chưa qua mà … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Văn Thơ | Bình luận về bài viết này

Tạ Ơn – Tri Ân – Thanksgiving (bbt)

Số người di dân sớm nhất từ Anh quốc sang Hòa Lan (Âu châu) rồi lại từ Hòa Lan sang Tân thế giới (Hoa Kỳ ngày nay) trên chiếc tàu May Flower. Tàu đến vùng Plymouth Rock, tiểu bang Massachusetts … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đời Sống, Xã Hội | Bình luận về bài viết này