Daily Archives: 16/12/2014

Bạn tôi (2) (Nguyễn Quang Định, USA)

Đây là bài viết thư 2 của Nguyễn Quang Định, kế sau bài viết tặng Hoa Bắc cực và Nhạc Gia. Thân Tặng Hùng Nam cực và Gia Đình. Sở dĩ Định viết bài tặng Nguyễn Hữu Hùng, vì sau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bạn Bè | Bình luận về bài viết này

Tôi và Thầy (Nguyễn Tấn Mừng)

Tôi với thầy quen nhau từ cái thuở ban sơ, chưa có mối tình nào để vắt vai. Bước vào đệ thất P.C.T với bao ngỡ ngàng xa lạ, tôi với thầy tình cờ về chung lối. Thầy Huế gốc, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bạn Bè, Ký Ức | Bình luận về bài viết này