Daily Archives: 22/12/2014

Mần Ông Ngoại (Hà Thủy)

Viết tặng Hùng Nam Cực, Trương Thọi Hồng, Sáu Tào, Dũng Su Quê ngoại luôn có cái âm hưởng dịu dàng hơn hẳn quê nội. Xứ mình con gái phải theo chồng có khi phải rất xa quê mình, nay … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phiếm, Tản Mạn | Bình luận về bài viết này