Daily Archives: 04/01/2015

Bạn tôi rời Việt Nam (Hoa Lu)

Đôi hàng đầu năm cho thằng bạn đang dần dần tạm biệt bạn bè để trở về trụ xứ ”miệt dưới”… *** Không hiểu sao tự dưng bạn tôi hơn ba mươi mấy năm im hơi lặng tiếng, không giao … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bạn Bè | Bình luận về bài viết này