Daily Archives: 16/01/2015

Hai bài thuốc dân gian thần kỳ (Hùng Nam cực)

Thiếu Úy Trần Hoa bí danh Hoa Lu là một sĩ quan cấp nhỏ, sĩ quan cù lũ nhí (small fries) của quân lực VNCH đã làm một cuộc đổi đời ngoạn mục để trở thành một khuôn mặt của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phiếm, Tản Mạn | Bình luận về bài viết này