Daily Archives: 20/01/2015

Tôi nhớ về bạn (Nguyễn Tấn Mừng)

Tôi biết Nguyễn Anh Dũng qua buổi tập văn nghệ. Dũng người to cao bụng hơi bự so với bọn tôi, trên gò má có vài đốm tàn hương, tính cộc lốc nhưng nhìn vào rất cảm tình. Hình như … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ký Ức | Bình luận về bài viết này