Daily Archives: 27/01/2015

Bạn tôi (Nguyễn Tấn Mừng)

Tôi và Nguyễn Quang Định biết nhau tù lúc luyện thi vào đệ thất trường PCT nhưng khác nhóm, cũng không thân lắm, nhưng khi vào trường PCT lại cùng lớp, về cùng đường Thống Nhất trở thành thân quen. … Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại Bạn Bè | Bình luận về bài viết này