Daily Archives: 04/03/2015

Một người bạn xưa: Thầy Trương-Thoại-Quang (Nguyễn Quang Định)

Chúng ta đang bước vào tuổi 60. Nếu theo tuổi này thì Việt Nam cũng được xem là thọ rồi (Hưởng Thọ). Định rời Việt Nam đã hơn ba mươi năm, nhưng nhiều bạn học PCT thì có nhiều người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Bạn Bè | Bình luận về bài viết này

Chuyện nàng LA CUMPARSITA và La cá Lóc nướng trui (Hùng Nam cực)

Hùng Nam Cực: Chuyện đã hơn 30 năm qua nên tui có thể lẫn lộn. Với Hoa Lu và Sáu Tào tui không chắc lắm, riêng lão Hà Thủy thì tui chắc chắn bởi vì khi hỏi lão Hà Thủy, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Phiếm, Tản Mạn | Bình luận về bài viết này